Företagsinkubatorn i Dalarna http://teknikpod.dalnix.se/ Företagsinkubatorn i Dalarna arbetar med coaching av tillväxtföretag. I den här podcasten träffar vi experter inom olika områden som ger sina tips hur man lyckas, och företagare som delar med sig av sina erfarenheter och vilket stöd man får av en inkubator. Läs mer om vår företagsinkubator på http://www.foretagsinkubator.se Podcast Generator 2.4 - http://podcastgen.sourceforge.net Thu, 23 May 2019 07:05:43 +0000 sv Copyright Stiftelsen Teknikdalen http://teknikpod.dalnix.se/images/itunes_image.jpg Företagsinkubatorn i Dalarna http://teknikpod.dalnix.se/ Företagsinkubatorn i Dalarna arbetar med coaching av tillväxtföretag. I den här podcasten träffar vi experter inom olika områden som ger sina tips hur man lyckas, och företagare som delar med sig av sina erfarenheter och vilket stöd man får av en inkubator. Läs mer om vår företagsinkubator på http://www.foretagsinkubator.se Ideas into Business Teknikdalen, Jörgen Steen Teknikdalen, Jörgen Steen jorgen.steen@teknikdalen.se no Swed Adaptation AB -Att bli framgångsrik med sin produktutveckling Swed Adaptation AB i Hedemora utvecklar och säljer produkter för anpassning av fordon till användare med olika funktionshinder. Vi låter dem berätta om hur de arbetar med produktutveckling i sitt företag. Swed Adaptation AB i Hedemora utvecklar och säljer produkter för anpassning av fordon till användare med olika funktionshinder. Vi låter dem berätta om hur de arbetar med produktutveckling i sitt företag. http://teknikpod.dalnix.se/?name=2016-02-28_pod_swedadaptation.mp3 http://teknikpod.dalnix.se/?name=2016-02-28_pod_swedadaptation.mp3 25:07 jorgen.steen@teknikdalen.se (Teknikdalen, Jörgen Steen) Teknikdalen, Jörgen Steen Dalarnas, Företagsinkubator, Teknikdalen, entreprenör, entreprenörskap, inkubator, SwedAdaptation, produktutveckling no Sun, 28 Feb 2016 16:40:58 +0000 Vad är kunderna mest intresserade av - egentligen? En diskussion med två entreprenörer med helt olika företag om hur man skapar ett erbjudande som attraherar kunderna. En diskussion med två entreprenörer med helt olika företag om hur man skapar ett erbjudande som attraherar kunderna. http://teknikpod.dalnix.se/?name=2015-11-12_podcast_wivi_johnny.mp3 http://teknikpod.dalnix.se/?name=2015-11-12_podcast_wivi_johnny.mp3 25:34 jorgen.steen@teknikdalen.se (Teknikdalen, Jörgen Steen) Teknikdalen, Jörgen Steen Inkubator, företagsinkubator, entreprenör, teknikdalen no Thu, 12 Nov 2015 07:53:00 +0000 Nosa -Som öronproppar, fast för näsan. Att ta en innovation från idé till kund Susanna Bergstrand kläckte idén till luktskyddet Nosa. Hör hennes historia kring innovation, produktutveckling och företagsbyggande! Susanna Bergstrand kläckte idén till luktskyddet Nosa. Hör hennes historia kring innovation, produktutveckling och företagsbyggande! http://teknikpod.dalnix.se/?name=2015-08-12_pod_noseoption.mp3 http://teknikpod.dalnix.se/?name=2015-08-12_pod_noseoption.mp3 21:03 jorgen.steen@teknikdalen.se (Teknikdalen, Jörgen Steen) Teknikdalen, Jörgen Steen no Thu, 13 Aug 2015 06:00:00 +0000 Kulinariet AB: Hur man bygger framgångsrika team Malin Floridan och Anders Åkerberg från Kulinariet AB samtalar med Företagsinkubatorns Christina Sjöberg om betydelsen av att bygga framgångsrika team. Malin Floridan och Anders Åkerberg från Kulinariet AB samtalar med Företagsinkubatorns Christina Sjöberg om betydelsen av att bygga framgångsrika team. http://teknikpod.dalnix.se/?name=2015-07-28_pod_kulinariet.mp3 http://teknikpod.dalnix.se/?name=2015-07-28_pod_kulinariet.mp3 24:07 jorgen.steen@teknikdalen.se (Teknikdalen, Jörgen Steen) Teknikdalen, Jörgen Steen no Tue, 28 Jul 2015 09:05:22 +0000 Avsnitt 5. Vad är mest skalbart -en affärsidé eller en apelsin? Med Samuel Eriksson, VD på Skyltstället AB Vi samtalar med Samuel Eriksson på inkubatorföretaget Skyltstället som på kort tid realiserat en affärsidé och gjort den skalbar för att möjliggöra tillväxt. Vi samtalar med Samuel Eriksson på inkubatorföretaget Skyltstället som på kort tid realiserat en affärsidé och gjort den skalbar för att möjliggöra tillväxt. http://teknikpod.dalnix.se/?name=2015-06-15_pod5_skyltstället.mp3 http://teknikpod.dalnix.se/?name=2015-06-15_pod5_skyltstället.mp3 21:18 jorgen.steen@teknikdalen.se (Teknikdalen, Jörgen Steen) Teknikdalen, Jörgen Steen inkubator, företagsinkubator, entreprenörskap, dalarna, teknikdalen, coaching, affärscoaching, företagande, affärsutveckling no Tue, 16 Jun 2015 11:00:00 +0000 Avsnitt 4. Hur får man sitt företag lönsamt? Johan Peters på Smartsign AB avslöjar sitt recept. Många företag i tillväxt kämpar med lönsamhet och kassaflöde. Men Johan Peters hade bestämt sig; hans företag Smartsign AB skulle visa lönsamhet -och tillväxt. Många företag i tillväxt kämpar med lönsamhet och kassaflöde. Men Johan Peters hade bestämt sig; hans företag Smartsign AB skulle visa lönsamhet -och tillväxt. http://teknikpod.dalnix.se/?name=2015-04-25_pod4_smartsign.mp3 http://teknikpod.dalnix.se/?name=2015-04-25_pod4_smartsign.mp3 20:52 jorgen.steen@teknikdalen.se (Teknikdalen, Jörgen Steen) Teknikdalen, Jörgen Steen inkubator, företagsinkubator, entreprenörskap, dalarna, teknikdalen, coaching, affärscoaching, företagande, affärsutveckling no Sat, 25 Apr 2015 17:46:21 +0000 Avsnitt 3. Alla vill köpa -men ingen vill bli såld till. Innordica Design AB om att våga sälja. Mattias Tejne på inkubatorföretaget Innordica Design AB berättar om hur företaget med designtänkande i grunden lyckats ta sig in på en helt ny marknad. Det handlar om att tänka innovativt -och att våga sälja! Mattias Tejne på inkubatorföretaget Innordica Design AB berättar om hur företaget med designtänkande i grunden lyckats ta sig in på en helt ny marknad. Det handlar om att tänka innovativt -och att våga sälja! http://teknikpod.dalnix.se/?name=2015-03-29_pod3_innordica.mp3 http://teknikpod.dalnix.se/?name=2015-03-29_pod3_innordica.mp3 20:46 jorgen.steen@teknikdalen.se (Teknikdalen, Jörgen Steen) Teknikdalen, Jörgen Steen inkubator, företagsinkubator, entreprenörskap, dalarna, teknikdalen, coaching, affärscoaching, företagande, affärsutveckling, entreprenör, företag no Sun, 29 Mar 2015 17:53:11 +0000 Avsnitt 1. Entreprenörer talar om mod. Paneldebatt på temat mod. Entreprenörer talar om att våga ta risker och utmana sig själv. Paneldebatt på temat mod. Entreprenörer talar om att våga ta risker och utmana sig själv. http://teknikpod.dalnix.se/?name=2015-01-19_mod.mp3 http://teknikpod.dalnix.se/?name=2015-01-19_mod.mp3 20:33 jorgen.steen@teknikdalen.se (Teknikdalen, Jörgen Steen) Teknikdalen, Jörgen Steen inkubator, företagsinkubator, entreprenörskap, dalarna, teknikdalen, coaching, affärscoaching, företagande, affärsutveckling, mod no Mon, 19 Jan 2015 17:51:00 +0000